Młodzi dla Boga - Wiara i Rozum

Niezwykłe doświadczenia Światowych Dni Młodzieży w Polsce w 2016 roku oraz słowa Papieża Franciszka dotyczące duszpasterstwa młodzieży ponownie pokazały, że Kościołowi bardzo zależy na trosce o formację religijno - moralną - intelektualną młodzieży, w odniesieniu do rzeczywistości wiary i innych wymiarów życia człowieka. W odpowiedzi na liczne słowa zachęty Papieża kierowane do duszpasterzy w Polsce, w listopadzie 2017 roku rozpoczełą  działalność nowa grupa w parafii dla młodzieży: „Młodzi dla Boga – Wiara i Rozum (WiR)”. Drugi człon nazwy grupy jest zainspirowany encyliką Św. Jana Pawła II "FIDES ED RATIO" z 14 wrzesnia 1998 roku, która rozpoczyna się następujacymi słowami " Wiara i Rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy".

 Jest to grupa dyskusyjna pogłębiająca różnorakie sprawy wiary, życia duchowego, moralnego i inne sprawy codzienności. Grupa będzie spotykać się trzy razy w miesiącu, obejmująca wiek od piętnastu do dwudziestu kilku lat. Pierwszym spotkaniem formacyjnym w miesiącu jest comiesieczna Msza Św. dla młodzieży w I piątek miesiąca o godz. 19.00. Drugie i trzecie spotkanie grupy będzie się odbywało w III i IV piatek miesiąca o godz. 18.45 w salce katechetycznej.

Pierwsze spotkanie nowej grupy dyskusyjnej dla młodzieży „Młodzi dla Boga – wiara i rozum” odbyło się w III piątek miesiąca 17.11.2017 o godz. 18.45. Przyszła na nie trójka młodzieży (dziewcząt) z I i II klasy szkoły średniej. Młodzież może przynosić własne tematy do dywagacji. Będą też zagadnienia zaproponowane przez prowadzącego.

Warto odwiedzić