Parafialny Zespół Synodalny

W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia II Synodu Archidiecezji katowickiej w parafiach zaczeły powstawać Parafialne Zespoły Synodalne tworzone z członków Rad Parafialnych i innych chętnych członków grup parafialnych. Celem tych zespołów było między innymi nasłuchiwanie przez Synod głosów, oczekiwań, spostrzeżeń, sugestii ludu Bożego w sprawach wiary, duszpasterstwa i innych przejawów życia Koscioła. Spotkania tychże zespołów tworzy element modlitwy, formacji, refleksji nad tekstami przysyłanymi przez sekretariat Synodu, aby z kolei przesłąć owoc prac Zespołów Parafialnych do gremiów Synodu Diecezjalnego.

W naszej Parafii Zespół Synodalny powstał 28.01.2013 roku i spotyka się w częstotliwości raz na dwa miesiące. Modlitwą otacza nie tylko sprawy Synodu i Kościoła, ale także osoby tworzące parafię.

W załączniku znajdują się teksty do konsultacji i rozważań, jakie sekretariat Synodu przesłał do Parafialnych Zespołów Synodalnych. Ich lektura jest podstawą do formułowania sugestii, do dalszych prac synodalnych. Poniższe teksty - jako projekty dokumentów Synodu - były już przedmiotem obrad odpowiednich komisji synodalnych w kończącym się 2015 roku 

projekty_KŚ_i_KKWK

2015-12-19
0.24

projekty_KD_i_KPFP_zalaczniki

2015-12-19
1.39

projekty_KD_i_KPFP

2015-12-19
0.23

projekty_KEDM_i_KDR

2015-12-19
0.19

projekty_KDL_i_PGSB_zalaczniki

2015-12-19
0.26

projekty_KDL_i_PGSB

2015-12-19
0.28

projekt_KDM

2016-01-30
0.15

projekt_KDM_zalaczniki

2016-01-30
0.14
Nazwa pliku i opis
Modyfikowany
Pobierz
Rozmiar [MB]

Warto odwiedzić