GAZETKA DROGI

  Nr 39 (1247)                24 wrzesień 2023                          Rok XXVIII  

Matka Boża Różańcowa

          Matka Boża Różańcowa – tytuł używany w określeniu do Matki Bożej. W odmienności od innych tytułów i wezwań maryjnych, ten tytuł nie jest związany z określonym wizerunkiem, figurą, sanktuarium, kościołem a z modlitwą i  nabożeństwem różańcowym. Na świecie znajdują się liczne sanktuariua Matki Bożej Różańcowej. W dużej części są to miejsca związane z zakonem dominikańskim, w którym modlitwa różańcowa ma szczególne znaczenie, założyciel dominikanów –św Dominik – otrzymał różaniec od Matki Bożej w objawieniu jakiego doświadczył. Jednym z przesłań przekazanych przez Matkę Bożą w czasie licznych objawień była prośba o nieustanną modlitwę różańcową. Matka Boża różańcowa prosi nas odmawiajcie różaniec, przez modlitwę różańcową możemy pozałatwiać wiele trudnych spraw już teraz, a gdy z wymodlonych różańców za życia staniemy kiedyś przed Bogiem sędzią, łatwiej nam będzie skorzystać z niezgłębionego miłosierdzia bożego. W średniowieczu pojawiła się modlitwa różańcowa, gdyż wielu ludzi nie mogło odmawiać psalmów, bo po prostu nie umiało czytać. Ojcze nasz i zdrowaś Maryjo znali wszyscy, Matka Boża różańcowa różańca nie odmawiała, ale jest jego matką, Maryja jest Matką różańca, bo przecież w różańcu odmawiamy dziesiątki zdrowaś Maryjo, każda cząstka różańca nie tylko przypomina nam wydarzenia i mówi o wydarzeniach historii zbawienia, ale mówi o wydarzeniach z życia Maryi.

Warto odwiedzić