data

Historia parafii

Istniejący budynek użytkowany dla celów kultu religijnego jako kaplica mszalna, pochodzi z lat 1960 - 70. Ze względu na bardzo zły stan techniczny po ekspertyzach został zakwalifikowany do zagrażających i przeznaczony do rozbiórki.

Powstała inicjatywa wybudowania nowego kościoła.

W dniu 17 maja 1995r. Metropolita Katowicki Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń wyraził zgodę na budowę nowego kościoła w Goławcu. Przygotowanie budowy nowego kościoła od strony formalnej powierzono księdzu Proboszczowi Antoniemu Szymale.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji do Spraw Architektury i Sztuki Sakralnej z dnia 29.11.1996 roku Ks. Arcybiskup Damian Zimoń zatwierdził do dalszego opracowania i realizacji projekt budowy kościoła wraz z zapleczem w parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Goławcu, którego autorem jest mgr inż. Michał Kuczmiński.

Dnia 25.03.1998r. Urząd Miasta Lędziny zatwierdził projekt budowlany budynku kościoła i udzielił pozwolenia na budowę kościoła w Goławcu. Pod koniec sierpnia rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy nowego kościoła.
Z dniem 1.08.1998 roku Administratorem parafii Wniebowzięcia N. M. P. został mianowany Ksiądz Grzegorz Burda, kierownictwo budowy powierzono panu mgr inż. Januszowi Ryt, zaś inspektorem nadzoru został pan Jan Początek. Obowiązki majstra budowy zostały powierzone naszemu parafianinowi Panu Hubertowi Janikowi.

Dnia 15 czerwca 1999 r. został poświęcony w Gliwicach przez Ojca Świętego Jana Pawła II kamień węgielny pod budowę nowego kościoła.

W 1999 roku został wykonany fundament zasadniczego kościoła do stanu zerowego.

Pod nadzorem i kierownictwem majstra Pana Huberta Janika dnia 3.04.2000 roku rozpoczęto wznoszenie ścian bocznych nowego kościoła. Pierwszą cegłę położył nasz miejscowy murarz pan Eugeniusz Koziorz, który wraz z panem Henrykiem Nosiadkiem i Jerzym Synowcem wznosili naszą świątynię.

Czynnie też uczestniczyli w pracach budowlanych służąc pomocą następujące osoby : Marian Popluc, Albin Botor, Jan Jarnot, Aleksander Mondry, Stanisław Muszalik, Walenty Przyłucki, Krystian Otawa, Jerzy Szymański , Józef Wisiorek, Józef Szidek, Józef Synowiec, Władysław Chmielewski, Józef Urbańczyk, Stanisław Horst, Antoni Szwajnoch, Emil Manda.

Z dniem 14 czerwca równolegle z pracami murarskimi prowadzone były prace deskowania pod zalewanie betonem chóru. Na dzień 24 czerwca zostało zakończone deskowanie i przystąpiono do prac zbrojeniowych.

PRACE NA BUDOWIE W 2002 ROKU

W 2002 roku prace na budowie ruszyły pod koniec marca. Najpierw wykonano konstrukcję drewnianą kopuły głównej, której elementy konstrukcji nośnej montowano na placu budowy. Później dźwigiem wyciągnięto całą konstrukcję, którą obito deskami a następnie papą termozgrzewalną. Według tego samego procesu technologicznego wykonano konstrukcję drewnianą półokrągłej części dachu. Potem dekarze pokryli obydwie konstrukcje blachą miedzianą.

Aktualnie są wykonywane konstrukcje pozostałych części dachu. W tym roku planujemy zakończyć prace związane z pokryciem dachowym.

Wszystkie prace wykonują parafianie pod kierownictwem Huberta Janika. Robotami ciesielskimi kieruje Konrad Krawczyk a dekarskimi Antoni Madeja.

PRACE NA BUDOWIE W 2003 ROKU

Zakończono prace wewnątrz budowy nowego kościoła polegające na wykonaniu podłączenia elektrycznego wewnatrz budowanego kościoła a następnie tynkowania ścian wewnętrznych kościoła.

Rozpoczęto prace montowania centralnego ogrzewania w nowym kościele.

Rozpoczęto prace przy budowie dzwonnicy obok nowego kościoła.

Zakończono budowę dzwonnicy przy kościele wraz z powieszeniem i uruchomieniem automatycznego dzwonienia.

PRACE NA BUDOWIE W 2004 ROKU

1) Po przekazaniu przez naszego parafianina Andrzeja Bryjok gruntów obok kościoła zostały wykonane prace przystosowawcze tego terenu na parking przykościelny.
2) Na początku kwietnia rozpoczęto prace wewnątrz nowego koscioła:
- zakończono prace wykończeniowe na "chórze" kościoła.
- położono płytki na podłodze kościoła.
- postawiono w kościele część ławek zrobionych przez p. Krawczyka.
3) W lipcu trwały jeszcze prace wykończeniowe głównej nawy kościoła wraz z prezbiterium aby dnia 14 sierpnia 2004 roku czyli w Wigilię Odpustu Parafialnego Ks. Arcybiskup Dr Damian Zimoń poświecił naszą nowo wybudowaną świątynię.

PRACE NA BUDOWIE W 2005 ROKU

1) W kwietniu 2005 roku rozpoczęto prace przy budowie drugiej części nowego kościoła, która powstanie w miejscu wyburzonej starej kaplicy (kościoła).
2) W czerwcu 2005 roku zostały zalane fundamenty pod drugą część nowego kościoła, w której to części będą mieściły się m.in. zakrystia i salka katechetyczna

Dziękujemy z góry wszystkim za modlitwę i jakąkolwiek pomoc
w tworzeniu dzieła budowy naszego nowego kościoła.

Proboszcz oraz Parafianie z parafii Goławiec 

Zobacz wszystkie

Warto odwiedzić